close menu
Specjalne

Ładowarka próżniowa do materiałów suchych

Ładowarka próżniowa idealnie nadaje się do materiałów sypkich.  Mocna i wydajna pompa krzywkowa o wydatku nominalnym 9000m³/h z systemem filtrów cyklonowych oraz filtrów dokładnych dla długotrwałej eksploatacji.

Ładowarka próżniowa dostępna jest z zaawansowanym system wysokiego  unoszenia  (Hi Lift VAC) aby móc opróżniać zbiornik wprost do kontenera albo ładować Bigbagi. Poniżej przykładowe wykonanie takiego pojazdu.

Specjalne
Specjalne

Kontenery hakowe

Cała jednostka zabudowana jest w systemie kontenerowym dla łatwego transportu i załadunku. Pompy są zintegrowane na kontenerze. Napęd może być realizowany od niezależnego silnika zainstalowanego na kontenerze lub też od przygotowanej instalacji na podwoziu.

Specjalne

Zraszacz do kurzu i zapylenia

Jednostki te są używane w miejscach magazynowania, w których składowane są duże ilości suchych materiałów sypkich (np. węgiel, piasek, …). Zraszacze utrzymują wilgoć na powierzchniach, dzięki czemu powstający pył jest pod kontrolą.

Urządzenie posiada monitor oprysku, który rozpryskuje wodę we wszystkich kierunkach.

Możliwość instalacji  listwy spryskującej w dolnej części pojazdu do spryskiwania nawierzchni drogowych.

Jednostki te są dostępne zarówno w zabudowie na podwoziu ciężarowym oraz jako naczepy.

Filmy na dole tej strony.

Specjalne

Czyszczenie zbiorników i pianowanie

Ta specjalna jednostka może wyczyścić cały zbiornik paliwa i napełnić go pianką.

Specjalne

Pojazd z recyklingiem, odzyskiem wody

W miejscach, gdzie nie ma lub jest mało wody, najlepszym rozwiązaniem jest recykling. Odzyskuje wodę ze zbiornika osadu, dzięki czemu można ją ponownie wykorzystać do dalszego czyszczenia.

Specjalne

Czyszczenie oparów VOC

Pojazdy do czyszczenia lotnych związków organicznym. Jednostki te oczyszczają opary  (VOC oznacza „lotne związki organiczne”) ze zbiornika szlamu przed wypuszczeniem ich do atmosfery.